آدرس دفتر مرکزی : ‌تهران - ایران
تلفن : - 021
فکس : - 021