حضور "ام جی پارس موتور" در نمایشگاه بین المللی خودروی تهران

ام جی پارس موتور در نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات وابسته تهران، از تاریخ ۲۷ بهمن الی ۳۰ بهمن، حضور خواهد داشت

ام جی پارس موتور در نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات وابسته تهران، از تاریخ ۲۷ بهمن الی ۳۰ بهمن، حضور خواهد داشت


پنجشنبه14بهمن1395 ساعت 10:55