تولید اولین خودروی ام جی در ایران

اولین خودروی ام جی 360 با تلاش تحسین برانگیز همکاران ما در شرکت صنعت خودروی آذربایجان (آزویکو)به تولید رسید. فروش این خودرو نیز بزودی در اوایل سال جدید آغاز خواهد شد

اولین خودروی ام جی 360 با تلاش تحسین برانگیز همکاران ما در شرکت صنعت خودروی آذربایجان (آزویکو)به تولید رسید. فروش این خودرو نیز بزودی در اوایل سال جدید آغاز خواهد شد


شنبه21اسفند1395 ساعت 9:06