مجموعه ای تشکیل شده از سوخت تزریقی و گیربکس دو کلاچه TST باعث شده تا هر قطره سوخت شما تحت استاندارد یورو ۶ با بیشترین انرژی تولید شده مصرف شود.